ชมรมไตรรัตนภูมิ

ฟื้นฟูพุทธศาสนา สร้างรากฐานที่มั่นคง
นำทางชาวพุทธศาสนิกชนให้ได้พบพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

ผู้ก่อตั้งชมรม

นี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางมหากุศลครั้งสำคัญ ที่อาตมาภาพและเครือข่ายสหายธรรม ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 84000 พระพุทธปฏิมา คืนลมหายใจพระพุทธศาสนาสู่แดนพุทธภูมิ ภายใต้โครงการ พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ ปลายทางของภารกิจคือการนำพระธรรม คำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คืนสู่ลูกหลานชาวอินเดีย ในดินแดนต้นกำเนิดแห่งพระศาสนาาอีกครั้ง
ด้วยความรักและศรัทธาของสาธุชนชาวไทย ที่มีค่อพระพุทธศาสนา อาตมภาพเชื่อว่าภารกิจนี้คงไม่ไกลเกินความจริง
ขออนุโมทนา
 
   -พระกากัน อโสโก (มาลิค)-