พันธกิจของเรา

ขอเชิญชวนและยินดีต้อนรับทุกท่านที่แสวงหาที่พึ่งในคำสอนโบราณ แสงสว่างแห่งปัญญาและความสงบแห่งจิตวิญญาณ

ทำนุบำรุงศาสนา

ช่วยเหลือผู้คนด้วยการเติบโตทางจิตวิญญาณ พร้อมทั้งส่งเสริมและจัดเตรียมปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

“อาตมาคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะมีความสุขจากภายใน ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น มันไม่เกี่ยวว่าคุณจะรวยล้นฟ้า คุณจะมีเงินเท่าไหร่ มีเกียรติหรือมีชื่อเสียงอย่างไร หรือมีทรัพย์สินทางโลกมากมายขนาดไหน ทุกอย่างท้ายที่สุดจะต้องกลับสู่ธรรมชาติ คุณไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลย สิ่งที่เอาไปได้อย่างเดียวคือบุญกุศล แล้วเราจะสร้างบุญได้อย่างไร วิธีเดียวคือรับใช้ผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น นั่นคือเหตุผลที่อาตมาตัดสินใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิไตรรัตนภูมิ แต่เป็นความตั้งใจที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดีย สร้างรากฐานที่มั่นคง นำทางชาวอินเดียให้ได้พบพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง” พระกากัน มาลิค 

เชื่อมั่นพลังแห่งความดี ยิ่งให้ยิ่งได้

การอุทิศของพระมาลิคคือการเริ่มต้นกิจกรรมมหากุศลครั้งใหญ่ ร่วมกับ มูลนิธิไตรรัตนภูมิ ในการสร้างพระพุทธรูป 84,000 องค์ เพื่อไปประดิษฐานตามสถานที่ต่างๆในอินเดีย ซึ่งเป็นแดนเกิดของพุทธศาสนา เป็นการคืนลมหายใจพระพุทธศาสนาสู่แดนพุทธภูมิ ทำให้พระพุทธศาสนาแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว และเราไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะพระรัตนตรัย คือแก้ว 3 ประการ สิ่งที่เราทำนอกจากพระพุทธแล้ว ในส่วนของพระธรรม คือการเผยแพร่ศาสนา ส่วนพระสงฆ์คือการให้ชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนด้วยการอุปสมบทเพื่อที่จะช่วยเผยแผ่ศาสนาต่อไป

เชื่อมั่นพลังแห่งความดี จะทำให้ชีวิตเราดีและการให้ออกไปแล้วไม่เคยหมดมีแต่มากขึ้น ยิ่งให้ยิ่งได้ ซึ่งแผนระยะยาวที่ตั้งใจทำมากที่สุด คือจะทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา และเชื่อว่าวันนี้ธรรมะจึงจัดสรรให้ได้พบกับมิตรสหายทางธรรม และได้ร่วมก่อตั้งชมรมไตรรัตนภูมิด้วยกัน

เมื่อเราช่วยตัวเองได้แล้วให้ได้ก่อน เราทำ ให้เราไปช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมกัน เรายินดีต้อนรับทุกคน มาร่วมมือกัน เรามีโครงการหลากหลายที่จะเปิดโอกาส ซึ่งสามารถติดต่อผ่านชมรมฯ ได้ทุกเมื่อเราสามคนพร้อมที่จะสนับสนุน ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เราอยากช่วยเหลือให้มากขึ้น ทั้งผู้ป่วย คนชรา การซ่อมแซมวัด, โรงพยาบาล ฯลฯ มาร่วมกันทำได้

แกลเลอรี่