ยินดีต้อนรับสู่ World of Buddhist

สังคมชาวพุทธในอุดมคติสำหรับทุกคนที่มองหาการพัฒนาตนเองและพักผ่อนจากความวิตกกังวลของชีวิตสมัยใหม่

สนับสนุนโดย

ธรรม

ธรรม มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ ไม่สามารถหาคำพูดที่เป็นภาษาของมนุษย์มานิยามได้ แต่ขอนิยามให้เข้าใจพอสังเขปไว้ด้วยความว่า หน้าที่ เพราะไม่มีสิ่งใดในสากลโลกที่ไม่มีหน้าที่ ธรรมนั้นคือความเที่ยงธรรม ยุติธรรม ในหลักธรรมนั้น

กิจกรรม

ข่าว

ทำบุญบริจาค

การบริจาควันนี้ช่วยทำนุบำรุงศาสนาช่วยเพื่อนมนุษย์เปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคต

ItemCharge
Donation฿NONE
Fees ( % )฿NONE
Total฿No Charge
 

พุทธพีเดีย

สารานุกรมพุทธศาสนาออนไลน์ แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ด้านพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลก เปิดให้ทุกคนเข้าไปอ่านฟรี

ประวัติศาสตร์วัด

เรารวบรวมประวัติศาสตร์วัดจากทั่วโลก ซึ่งได้ว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธให้ทุกท่านที่สนใจได้อ่านและศึกษา

วิถีชาวพุทธ

เรียนรู้ เข้าใจและเข้าถึงในหน้าที่แนวทางปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหน้าที่ของวิถีชาวพุทธ รู้เท่าทันความเจริญและความเสื่อมของวิถีชีวิตตนเองและของโลก เรียกว่า พุทธะ หมายถึงผู้รู้ ผู้ตื่นใจ ผู้เบิกบานใจ

บริการชาวพุทธ

พุทธภัณฑ์
ศาสนพิธี
คอร์สปฏิบัติธรรม
ทัวร์ดินแดนพุทธะ

บริการชาวพุทธ

พุทธภัณฑ์
ศาสนพิธี
คอร์สปฏิบัติธรรม
ทัวร์ดินแดนพุทธะ

World of Buddhist

ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของโลกชาวพุทธศูนย์รวมความสามัคคีและความสงบสุข