พระอานนท์

พระอานนท์ เป็นพระอรหันต์สาวกของพระโคตมพุทธเจ้า&nbs […]