พระกากัน (อโสโก) มาลิค ร่วมกับสหายธรรมเปิดตัว “มูลนิธิไตรรัตนภูมิ พร้อมเว็บไซต์และโครงการแรก พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ

พระกากัน (อโสโก) มาลิค เปิดตัว มูลนิธิไตรรัตนภูมิ ที่ตั […]